SENARAI PROGRAM

 

 

SENARAI PROGRAM YANG DITAWARKAN

 

Pihak Vision consultant sedia menawarkan pelbagai program yang bersesuaian menurut kehendak pelanggan selain dari kursus yang tersenarai :

 

 

 1. TEAMBUILDING (IN DOOR & OUT DOOR)

 2. MEPS-Q MENYINGKAP POTENSI DIRI

 3. MOTIVASI PEMBANGUNAN USAHAWAN

 4. KECEMERLANGAN PENYELIAAN (SUPERVISORY)

 5. “TRAIN THE TRAINER”

 6. KECEMERLANGAN PERHUBUNGAN PELANGGAN

 7. KEJURUJUALAN PROFESIONAL & “ART OF SALE”

 8. KECEMERLANGAN PEKERANIAN

 9. TRANSFORMASI BUDAYA KERJA CEMERLANG

 10. KURSUS KESELAMATAN DAN KESIHATAN (OSH)

 11. KURSUS ISO 9000

 12. TOTAL QUALITI MANAGEMENT (TQM)

 13. AMALAN 5 S DALAM PEKERJAAN

 14. KEPIMPINAN DAN PEMBINAAN INSAN

 15. AKTIVITI KEMBARA DAN MENDAKI GUNUNG

 16. KECEMERLANGAN PELAJAR – MOTIVASI DAN KEMAHIRAN BELAJAR

 17. PERKHEMAHAN TAHUNAN SEKOLAH

 18. SMART ENGLISH

 19. KURSUS PERTUTURAN BAHASA MANDARIN MUDAH KAEDAH AZIZ TAUFIK (pertama di Dunia!!)

 20. KURSUS KETERAMPILAN DIRI – (penceramah wanita)