Nota Teambuilding

Teknik Membentuk Persahabatan

Membentuk persahabatan yang baik melibatkan beberapa teknik dan nilai-nilai penting. Berikut adalah lima teknik membentuk persahabatan: 1. Menunjukkan Minat dan Perhatian: 2. Berkongsi Pengalaman dan Emosi: 3. Menunjukkan Sokongan dan Kepercayaan: 4. Mengelakkan Penghakiman dan Menghargai Perbezaan: 5. Meluangkan Masa Bersama-sama: Ingatlah bahawa persahabatan adalah usaha dua hala. Penting untuk memberi dan menerima, mendengar dan …

Teknik Membentuk Persahabatan Read More »

teamwork

Teknik Memupuk Kerjasama Berpasukan

Membina kerjasama yang berkesan adalah penting untuk kejayaan sesuatu kumpulan atau organisasi. Berikut adalah lima teknik untuk membantu memupuk kerjasama: 1. Komunikasi dan Mendengar Aktif: 2. Jelaskan Peranan dan Tanggungjawab: 3. Galakkan Kepercayaan dan Hormat Menghormati: 4. Tetapkan Matlamat dan Sasaran Dengan Jelas: 5. Galakkan Kolaborasi dan Kepelbagaian: Ingatlah bahawa membina kerjasama yang berkesan adalah …

Teknik Memupuk Kerjasama Berpasukan Read More »

Shopping Cart