Nota Teambuilding

Kelebihan Aktiviti Teambuilding Dalam Organisasi

Aktiviti teambuilding merupakan strategi yang popular digunakan oleh organisasi untuk meningkatkan kerjasama dan keberkesanan di kalangan pasukan mereka. Kelebihan aktiviti teambuilding untuk organisasi termasuk: Meningkatkan Kerjasama: Aktiviti teambuilding membantu mengukuhkan hubungan antara ahli pasukan. Ini membantu mereka untuk lebih memahami satu sama lain, membina kepercayaan, dan meningkatkan kerjasama di kalangan anggota pasukan. Peningkatan Motivasi: Melibatkan […]

Kelebihan Aktiviti Teambuilding Dalam Organisasi Read More »

Teknik Membentuk Persahabatan

Membentuk persahabatan yang baik melibatkan beberapa teknik dan nilai-nilai penting. Berikut adalah lima teknik membentuk persahabatan: 1. Menunjukkan Minat dan Perhatian: 2. Berkongsi Pengalaman dan Emosi: 3. Menunjukkan Sokongan dan Kepercayaan: 4. Mengelakkan Penghakiman dan Menghargai Perbezaan: 5. Meluangkan Masa Bersama-sama: Ingatlah bahawa persahabatan adalah usaha dua hala. Penting untuk memberi dan menerima, mendengar dan

Teknik Membentuk Persahabatan Read More »

teamwork

Teknik Memupuk Kerjasama Berpasukan

Membina kerjasama yang berkesan adalah penting untuk kejayaan sesuatu kumpulan atau organisasi. Berikut adalah lima teknik untuk membantu memupuk kerjasama: 1. Komunikasi dan Mendengar Aktif: 2. Jelaskan Peranan dan Tanggungjawab: 3. Galakkan Kepercayaan dan Hormat Menghormati: 4. Tetapkan Matlamat dan Sasaran Dengan Jelas: 5. Galakkan Kolaborasi dan Kepelbagaian: Ingatlah bahawa membina kerjasama yang berkesan adalah

Teknik Memupuk Kerjasama Berpasukan Read More »

Shopping Cart