Multiple Intelligence – Kepintaran Pelbagai

TEORI KEPINTARAN PELBAGAI – INFO TAMBAHAN KEPADA IBU BAPA

MI-theory

 

Teori Multiple Intelligence oleh Howard Gardner dalam bukunya Frame of Mind (1983) menyatakan bahawa terdapat 8 bidang kepintaran dalam diri manusia.

1. Linguistic – kepintaran berkenaan bahasa
2. Logical-Mathematical – logik dan matematik
3. Musical – muzik
4. Bodily-Kinesthetic – kekuatan seperti sukan, penari, dsb
5. Spatial-Visual – kemahiran dalam seni lukis, rekabentuk dsb
6. Interpersonal – Persepsi terhadap perasaan orang lain
7. Intrapersonal – kesedaran kendiri yang kuat

dan juga kemudian beliau menambah kepintaran-kepintaran yang lain iaitu
8. Naturalist – persekitaran asli
9. Spiritual/existential – ketuhanan
10. Moral – etika, kemanusiaan, nilai kehidupan, ds.

Kami pasti anak-anak anda memiliki kepintaran-kepintaran seperti yang di senaraikan di atas.

Jika belum nampak, anak anda perlukan bantuan. Kami boleh membantu dengan mengaktifkan otak tengah (pineal gland) anak anda.

Apabila otak tengah aktif > otak kanan dan kiri semakin aktif > bakat-bakat dan kepintaran anak-anak semakin terserlah !

**********************************************************************************************
Program Pengaktifan Otak Tengah -Khalifah Genius
**********************************************************************************************

tarikh akan datang

Sila lihat dalam >>>>> www.pengaktifanotaktengah/daftar

 

DAFTAR? KLIK  >>>PROGRAM PENGAKTIFAN OTAK TENGAH<<<<

 

019- 300 9181

018- 389 6181

013 – 7777 019

fecebook kami

www.facebook.com/kursuscutisekolah

Shopping Cart