BORANG PENDAFTARAN KEM SMART 3A (AKIDAH, AKHLAK, AKADEMIK)

LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DILAKUKAN
  1. Pilih berapa ramai peserta akan hadir
  2. Isi maklumat peribadi yang diperlukan
  3. Pilih kaedah pembayaran sama ada
  • Guna bank in manual ATAU
  • Guna “transfer online (fpx) atau kad debit/kredit

4. Buat pengesahan dan klik butang hantar.

SELESAI.